kabelky excellentObchodní podmínky

Zde si můžete obchodní podmínky stáhnout v PDF formátu

>>> Obchodní podmínky PDF <<<

I. Úvodní ustanovení
Obchodní podmínky platí při nákupu na www.kabelkyexcellent.cz. Tento obchod je provozován firmou Jaroslav Topinka, Třešňová 390, Průhonice 252 43
Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, vše v platném znění.


II. Ceny a platební podmínky
Všechny ceny v našem internetovém obchodě jsou uváděny v českých korunách a s DPH.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy:
1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.kabelkyexcellent jsou považovány za závazné. Zákazník odesláním objednávky potvrzuje, že souhlasí s pravidly obchodu, s možnostmi platby, dodacími podmínkami, způsobem dopravy a platby a reklamačním řádem. Seznámil se s ustanovením o ochraně osobních údajů.
2.  Žádáme Vás, abyste ve svém zájmu uváděli přesné a pravdivé údaje do objednávkového formuláře. Pokud omylem uvedete chybné údaje prosíme Vás o jejich neodkladnou opravu prostřednictvím e-mailu nebo telefonátu. Čísla jsou uvedena v sekci KONTAKTY.

Platební podmínky:
Kupující má možnost volit mezi platbou převodem na účet a platbou na dobírku. Při volbě platba převodem na účet proběhne po odeslání objednávky dodatečná kontrola dostupnosti zboží administrátorem obchodu a následně je zákazníkovi odeslán email s informacemi potřebnými pro provedení platby (číslo účtu, částka, variabilní symbol). Zboží může být expedováno až po připsání požadované částky na náš účet. Zákazníkovi bude naúčtováno poštovné a balné ve výši 160 Kč s DPH. U objednávek jejichž hodnota překročí 3000 Kč bez DPH hradí tuto částku dodavatel.

Vyřízení objednávky:
Při standardním průběhu vyřízení objednávky probíhá komunikace mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím telefonátu nebo e-meilu. Zákazníkovi je po objednání zboží odeslán potvrzující email

III. Expediční lhůta
V převážné většině případů je zboží odesláno během 2 pracovních dnů. V případě objednání problematického zboží může dojít k prodloužení lhůty. Pokud není objednávka odeslána do 10 pracovních dnů je zákazník kontaktován a jsou mu nabídnuty další možnosti postupu (storno a vrácení peněz, změna objednávky, prodloužení expediční lhůty). Při platbě převodem začíná běžet expediční lhůta v okamžiku připsání částky na náš účet. Prodejce se zavazuje expedovat zboží v nejkratší možné době.

IV. Převzetí zboží
Zákazník je povinen zkontrolovat neporušenost obalu. Pokud převezme zjevně poškozenou zásilku musí uplatňovat případnou reklamaci na přepravci.

Odstoupení od smlouvy:
Kupující má dle §53 odst. 7 zák. č. 40/1964 Sb. (Obč. zák.), právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.

V. Vrácení zboží
Zákazník má právo vrátit zboží bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží. Zboží musí být v neporušeném originálním obalu, nesmí vykazovat známky použití, nesmí být jakkoli poškozeno a musí být vráceno včetně všech dokumentů a dodacího listu doporučenou zásilkou (zásilky zaslané na dobírku nebudou převzaty). Zboží odeslané nejpozději 14. den ode dne převzetí na adresu prodávajícího bude překontrolováno a následně bude vyplacena částka kupní ceny na číslo bankovního účtu uvedené zákazníkem.

VI. Reklamační řád
Reklamace a záruka na zboží zakoupené v internetovém obchodě Kabelky Excellent se řídí platnými zákony.
Případné reklamace vyřídíme v souladu s platnými právními předpisy (Občanský zákoník pro fyzické osoby, Obchodní zákoník pro právnické osoby). Na veškeré zboží se vztahuje zákonem stanovená záruční lhůta minimálně 24 měsíců, pokud není u výrobku uvedeno jinak.

Nárok na uplatnění záruky může zaniknout, pokud:

1.    Výrobek byl poškozen nevhodným zacházením,(ostré předměty, tepelné zdroje apod.)
2.    Výrobek byl poškozen nevhodnou údržbou
3.    Výrobek byl poškozen působením přírodních živlů
4.    Výrobek byl poškozen nadměrným zatěžováním
5.    Výrobek byl opotřebován běžným užíváním

VII. Reklamace a její uplatnění

V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, má kupující, v závislosti na povaze této vady, při uplatnění záruky tato práva:
•    jde-li o  vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady. Právo na výměnu vadného zboží, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a  není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo právo odstoupit od kupní smlouvy
•    jde-li o  vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo právo odstoupit od kupní smlouvy
•    jde-li o  vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od  kupní smlouvy
•    jde-li o  vady neodstranitelné, které nebrání řádnému užívání věci a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od  kupní smlouvy.

Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných závadách. Kupující může oznámit oprávněnou reklamaci jednou z následujících možností:
•    na e-mailovou adresu provozovatele
•    poštou na adresu provozovatele
•    telefonicky na jedno z čísel uvedené v sekci KONTAKTY a následně zaslat nebo doručit reklamované zboží v případě možnosti v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, s popisem závady a kopií prodejního dokladu na adresu provozovatele: viz. sekce KONTAKTY

Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak. Při nedodržení lhůty pro vyřízení reklamace má spotřebitel právo na výměnu zboží nebo na odstoupení od smlouvy.

VIII. Autorská práva
Veškerý obsah tohoto webu je chráněn podle autorského zákona, zákona o ochranných známkách a podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku o nekalé soutěži. Texty, výtvarná, fotografická a jiná díla zde se nacházející jsou chráněny každé zvlášť i v celku včetně jejich uspořádání a bez prokazatelného souhlasu je výslovně zakázáno jejich kopírování a další šíření jakýmkoliv způsobem.

IX. Ochrana osobních údajů
Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Naše firma je registrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00039256.
Vaše data, která nám poskytnete, budou použita pro vystavení účetních dokladů a  pro komunikaci s Vaší osobou a pro doručení Vaší zásilky.
Nákupem v našem internetovém obchodu www.kabelkyexcellent.cz souhlasíte se shromažďováním a používáním osobních údajů.

 

Tým KabelkyExcellent.cz

Nákupní košík

Počet položek0

Celková cena0 Kč

zobrazit košík

Přihlášení

Novinky

© KabelkyExcellent.cz